Telefon

+48 602 120 554

Telefon

+48 602 228 732

Szukaj
Close this search box.

Sport

Jednym z głównych trzonów działalności Fundacji jest także sport. Promocja aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwoju sportowego jest celem nadrzędnym w organizowanych od ponad jedenastu lat różnego rodzaju zawodach i turniejach dla dzieci i młodzieży oraz w zajęciach sportowo-rekreacyjnych dla starszych i młodszych. 

Fundacyjne doświadczenie sportowe to m.in. sześć edycji zadania „Dobry start – sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży” (w ramach każdej odsłony odbywało się kilka lekkoatletycznych zawodów i piłkarskich turniejów dla dzieci ze szkół podstawowych), kolejne edycje Memoriału o. Józefa Jońca SP Turnieju Piłki Nożnej dla uczniów szkół podstawowych, a wcześniej także gimnazjalistów, a także kilka edycji turniejów ogólnorozwojowych dla przedszkolaków, takich jak: Sportowy Dzień Dziecka i Sportowe Mikołajki. Od 2011 do 2022 roku, z pandemiczną przerwą, prowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr 3 i Przedszkolu nr 281 „STOKROTKA”, będących częściami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Warszawie, cykliczne treningi sportowe z zakresu piłki nożnej i zajęć ogólnorozwojowych. Ponadto od 2015 roku (nieprzerwanie) prowadzone są zajęcia ogólnorozwojowe z ukierunkowaniem na piłkę nożną dla przedszkolaków w wieku od 4 do 6 lat w ramach autorskiego programu „Siekierkowska Akademia Sportowa”, gdzie co sezon ćwiczą dwie (kilkunastoosobowe) grupy dzieci.

Największe projekty sportowe zrealizowane do 2022 roku to:
  • ”Dobry start – sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży” – realizowany w latach 2014-2017 (program tworzyło z reguły od 4 do 6 turniejów dla dzieci z przedszkoli m.in. Sportowy Dzień Dziecka i Sportowe Mikołajki i szkół podstawowych w LA, piłce nożnej i ogólnorozwojowe)
  • ”Trening czyni Mistrza – pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci” – realizowany w latach 2014-2017 (szkolenie sportowe dla uczniów SP nr 3 w zakresie piłki nożnej, LA i zajęcia ogólnorozwojowe nastawione na zapoznawanie najmłodszych uczniów z różnymi dyscyplinami sportowymi
  • „Aktywne Siekierki” – realizowany w latach 2014 – 2017 – w ramach projektu były m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Siekierek i festyny sportowo-rekreacyjne.
  • „Memoriał o. Józefa Jońca SP Turniej Piłkarski” – od 5. edycji, czyli od 2015 roku Fundacja była organizatorem kolejnych Memoriałów w 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 i 2023 r
  • „Wakacyjna piłka na Siekierkach” – cykl treningów piłkarskich podczas wakacji dla dzieci w wieku 7-12 lat w 2019, 2020, 2021 i 2022 r
  • „Przedszkolakowe zajęcia sportowe” – cykl zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku 3-6 lat realizowany podczas roku szkolnego w latach 2021 i 2022 r
  • „Siekierkowska Akademia Sportowa” – realizowana od 2015 r. – całoroczny cykl zajęć ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej dla dzieci, przedszkolaków w wieku 4-6/7 lat


Fundacja BO WARTO była także współorganizatorem działań sportowych podejmowanych przez Parafialny Klub Sportowy Falconia od 2012 r. („Dobry start – sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży z Mokotowa”, II., III. i IV. Memoriał im. Ojca Józefa Jońca – Turniej Piłkarski, „Olimpiada Siekierkowska”, „Trening czyni Mistrza”). Sukcesem okazały się także pilotażowe zajęcia „Sportowa godzina dla Ojca i Syna”, ”Nordic walking” i ”Dojrzały Fitness” dla mieszkańców Siekierek zainicjowane przez Fundację BO WARTO, a zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Skip to content