Telefon

+48 602 120 554

Telefon

+48 602 228 732

Szukaj
Close this search box.

Działania lokalne

Fundacja, praktycznie od momentu swojego powstania prowadzi działalność zmierzającą do integracji i ożywienia społeczności lokalnej na Siekierkach, będącą jednym z filarów podejmowanych aktywności.

Pierwszy zrealizowany we współpracy z PKS „Falconia” projekt nosił nazwę „Siekierki reaktywacja”. Rozpoczął on nie tylko podejmowanie różnorodnych akcji/działań dla i z mieszkańcami, ale także był początkiem nieformalnego partnerstwa lokalnego („Siekierki reAKTYWACJA’2012”) skupiającego różne podmioty i przedsiębiorców funkcjonujących w tym miejscu Warszawy, którzy także chcieli włączać się w lokalne inicjatywy na rzecz Siekierczan.

Przez pierwsze 11 lat lokalnej działalności, we współpracy z mieszkańcami i z siekierkowskimi partnerami zorganizowaliśmy wiele festynowych spotkań plenerowych (Siekierkowskie Majówki, Czerwcówki pod Kopcem czy Święta Siekierek), warsztatów rodzinnych (rękodzieła i fotograficzne) i warsztatów dla rodziców i młodzieży o budowaniu dobrych relacji, konkursów fotograficznych, „BO WARTOściowych” spotkań z zaproszonym gościem, muzycznych spotkań „W dobrym tonie”, emisji wartościowych filmów dla dzieci i dorosłych, historycznych i przyrodniczych gier plenerowych, zbiórek na rzecz potrzebujących, a także rodzinnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.

W działalności lokalnej ważna jest nie tylko teraźniejszość i troska o otaczające środowisko oraz relacje międzyludzkie, ale także przeszłość, historia tej małej ojczyzny, która także staje się częścią podejmowanych działań fundacyjnych, do których nieustająco zapraszani są nowi mieszkańcy Siekierek, aby poznać i zrozumieć miejsce, w którym zaczynają żyć.

Skip to content