Telefon

+48 602 120 554

Telefon

+48 602 228 732

Szukaj
Close this search box.

Gazeta Siekierkowska

Lokalny Punkt Widzenia powstała we wrześniu 2015 r. i od tego czasu ukazuje się nieprzerwanie (w wersji drukowanej) w cyklu miesięcznym.

Inicjatywa ta podjęta została z myślą i dla lokalnej wspólnoty, mając na celu rozwój tej właśnie wspólnoty, jej integrację oraz poznanie i wzbudzenie odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania.

Adresatami i odbiorcami Gazety Siekierkowskiej byli i są mieszkańcy Siekierek – praktycznie cała społeczność począwszy od dzieci, młodzieży, poprzez dorosłych, starszych/seniorów i przedsiębiorców, ale nie tylko wszak do grona czytelników należą także Ci, którzy na Siekierkach pracują, bądź gościnnie bywają. Atutem Gazety jest jej bezpłatność, dostępność, dobra jakość i dobry poziom informacyjny.

W Gazecie znajdują się lokalne informacje użytkowe, historyczne, towarzyskie i wywiady z ciekawymi Siekierczanami. Obecne są kąciki tematyczne (przyrodniczy, kulinarny i inne) oraz rubryka ,,chętnie oddam”, oraz „zwyczajni/nadzwyczajni”. Na łamach pisma ogłaszane są lokalne akcje i konkursy dla mieszkańców. Obecny jest także lokalny wątek historyczny, który ma olbrzymie znaczenie w pokoleniowym przekazie historii tego miejsca. Starzy Siekierczanie chętnie oddają się wspomnieniom, a nowa napływowa społeczność ma szansę i świetnie z niej korzysta – poznawania Korzeni Siekierek.

Zespół redakcyjny Gazety Siekierkowskiej, oparty jest na mieszkańcach oraz przedstawicielach placówek, podmiotów, instytucji działających na naszym (siekierkowskim) terenie, którzy na zasadach „lokalnego wolontariatu” współtworzą to medium. Artykuły poświęcone najważniejszym tematom i sprawom swoich organizacji. Są więc niezawodnym, pewnym i absolutnie zaangażowanym źródłem wiedzy. Ich naturalnym zadaniem i chęcią jest to by jak najciekawiej opowiedzieć i zachęcić czytelników/mieszkańców do swoich działań, żeby pokazać osiągnięcia i sukcesy, a często zaprezentować na lokalnym forum osoby za tym stojące. Takie podejście do tematu stworzyło więc wydawnicze partnerstwo lokalne.

Gazeta Siekierkowska drukowana w kilkutysięcznym nakładzie (każdy numer), a jej BEZPŁATNA forma pozwala na pełną dostępność. W dystrybucji Gazety biorą udział wolontariusze pomagający dostarczać Gazetę (co miesiąc) do ponad 50 miejsc użyteczności publicznej na naszym terenie, jak również do skrzynek mieszkańców za pośrednictwem i przychylnością spółdzielni i wspólnot.
Podsumowując, hasłowo można śmiało rzec, że:
Gazeta Siekierkowska informuje, integruje i promuje.

Skip to content