teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.
Odwiedziło nas: _
Online: 1


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Projekt „Siekierkowski Zwierzyniec”

Temat/cel Projektu

Głównym celem Projektu jest propagowanie wiedzy na temat dzikich zwierząt spotykanych w m.st. Warszawa nad Wisłą, zwłaszcza w obrębie Siekierek oraz w Rezerwacie Jeziorko Czerniakowskie. Ważnym elementem zadania będzie także upowszechnianie informacji nt. ochrony zwierząt i motywowanie do podejmowania potrzebnych działań na rzecz zwierząt chronionych, żyjących w Warszawie.
__________________________________________
Termin

1 sierpnia – 30 listopada 2017 r.

RAMOWY HARMONOGRAM PROJEKTU:

Warsztaty edukacyjne dla dzieci prowadzone w placówkach oświatowych nt. ptaków, zwłaszcza tych będących pod ochroną występujących na Siekierkach i w rezerwacie przyrody Jeziorko Czerniakowskie – ok. 20 godzin lekcyjnych warsztatów w ok. 10. Placówkach – II połowa września – I połowa listopada

_____________________________________________________________________

Plenerowa wystawa zdjęć ptaków chronionych żyjących nad Wisłą i w rezerwacie przyrody Jeziorko Czerniakowskie – inauguracja podczas VI. Święta Siekierek

_____________________________________________________________________

Animacje edukacyjne nt. zwierząt żyjących w m.st. Warszawa, zwłaszcza nad Wisłą – podczas VI. Święta Siekierek

_____________________________________________________________________

Przyrodnicze spacery edukacyjne dla mieszkańców Warszawy (starszych i młodszych) nad Wisłę (teren natura 2000) lub do Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie – 3 spacery:

_____________________________________________________________________

Artykuły w Gazecie Siekierkowskiej nt. zwierząt chronionych, które można spotkać w tej części Warszawy  – wrzesień, październik i listopad

_____________________________________________________________________

Rodzinny konkurs na plakat zachęcający do ochrony zwierząt żyjących w Warszawie
II połowa września – październik

_____________________________________________________________________

Projekt zostanie zakończony spotkaniem z uczestnikami projektu, laureatami konkursu na plakat i wszystkimi chętnymi mieszkańcami Warszawy. W jego programie znajdzie się m.in. projekcja filmu przyrodniczego pt.: „Wisła warszawska – film o przyrodzie Wisły”, spotkanie z przyrodnikami biorącymi udział w zadaniu, wręczenie nagród dla laureatów konkursu na plakat i skromny poczęstunek – II połowa listopada

____________________________________________________________________________________
Uczestnicy:

  • W gronie uczestników znajdą się zarówno dzieci (od 5 lat) z wybranych mokotowskich placówek oświatowych, jak i osoby dorosłe głównie mieszkańcy Mokotowa, chociaż projekt nie będzie zamknięty na warszawiaków z innych Dzielnic.

logo_biale_wspolfinansowanie

_____________________________________________________________________
Szczegółowe informacje
:
Monika Karda – tel. 602 228 732 monikakarda@fundacjabowarto.pl